Regulamin współpracy

Poniższy regulamin nawiązywany jest pomiędzy Trenerem, a Podopiecznym.

 1. Podopieczny decydując się na współpracę jest świadomy swojego stanu zdrowotnego, a także zagrożeń wynikających z trenowania podczas choroby lub leczenia.
 2. Podopieczny zobowiązany jest skonsultować swój stan zdrowotny z lekarzem pierwszego kontaktu, w związku z podjęciem aktywności fizycznej.
 3. Podopieczny zobowiązany jest do poinformowania trenera o kontuzjach, problemach zdrowotnych, przebytych czy trwających chorobach.
 4. Podopieczny powinien jasno określić cel, jaki chce osiągnąć poprzez treningi.
 5. Podopieczny w celu osiągnięcia zamierzonych efektów, powinien stosować się do zaleceń trenera, w przypadku nie stosowania się do nich, nie powinien mieć żadnych pretensji.
 6. Każdy trening personalny trwa 60 minut.
 7. Każdy trening Podopieczny/Trener ma prawo odwołać minimum 24 godziny przed rozpoczętą sesją, w przypadku sytuacji losowej poinformować Podopiecznego/Trenera i dojść do porozumienia.
 8. W trakcie ćwiczeń obowiązuje strój sportowy, zmienione obuwie oraz ręcznik.
 9. Podopieczny zobowiązany jest o dbanie oraz wykorzystywanie sprzętu na siłowni, zgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Opłata za trening pobierana jest z góry przed rozpoczęciem treningu/pakietu.
 11. Zwrot pieniędzy za wykupiony i niewykorzystany trening/pakiet możliwy jest jedynie w przypadku zdarzeń losowych np. brak możliwości wykonywania ćwiczeń z powodu wypadku poświadczonego zaświadczeniem lekarskim/zwolnieniem, jak również w sytuacji szczególnej, która zostanie rozpatrzona indywidualnie z trenerem.
 12. Płatności za treningi/pakiety mogą być dokonywane gotówką, przelewem tradycyjnym, jak i kartą płatniczą w klubie.
 13. Podczas treningu zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, przebywanie w stanie nietrzeźwości oraz innych substancji odurzających.
 14. Podopieczny zobowiązany jest do wypełnienia formularza o ogólnym stanie zdrowia oraz informacji o sobie.

Umów się na bezpłatny trening!

Zapraszamy do Movegym, najlepszych treningów z trenerem w Trójmieście. 

Współpraca online

Pakiet Panda

Pakiet Himalajski

Pakiet Malajski

Pakiet Miś

Pakiet Polarny

Pakiet Panda

Pakiet Himalajski

Pakiet Malajski

Pakiet Miś

Pakiet Polarny

Pakiet Panda

Pakiet Himalajski

Pakiet Malajski

Pakiet Miś